KÂYALAR OTELCİLİK  TURİZM TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: KÂYALAR  OTELCİLİK  TURİZM TİCARET A.Ş. Gazi Osmanpaşa Bulvarı No;45 Çankaya-Konak/İzmir adresinde bulunan KÂYALAR OTELCİLİK  TURİZM TİCARET A.Ş.’ i kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ve Yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz kapsamında siz müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

KVKK başvuru formu için tıklayınız...

2. Veri Kategorizasyonu :

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, Pasaport bilgisi , Uyruğu, araç plakası, Nüfus kaydı, kimlik/pasaport/ehliyet seri no gibi

İletişim Bilgisi

Telefon/faks numarası, e-mail adresi, Adres, Kep adresi gibi

Finans Bilgisi

Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi , Banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

Cinsiyet Verisi

Cinsiyet

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Aile bireyleri ve yakın bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Etkinliklerde çekilip web sitesine konulan fotoğraflar ,

Hukuki İşlem Bilgisi

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

Müşteri işlem Bilgisi

Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi gibi

İşlem Güvenliği Bilgisi

IP adresi, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri gibi

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler gibi

 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 a bendi; Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

 

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Müşteri İşlem Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Talep/ Şikayetlerin Takibi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Görsel ve işitsel kayıtları

Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik, İletişim

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Hukuki İşlem

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi ; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Cinsiyet

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi ; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin zorunlu Olması

Cinsiyet

 

Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ,veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 

KVKK m.5 f.2 f bendi; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

 

 

 

 

 

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

 

 

 

 

 

 

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca Emniyet birimi

Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

Denetim halinde Turizm Bakanlığı ve GİB

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İş ortağı(mali müşavir)

Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

Mal ve Hizmet satın alması, konaklama sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi , tur şirketi, Nakliye Şirketi )

 

 

Araç kiralama, şehir turu gibi talepleriniz olduğunda bu talepleri yerine getirebilmek amacıyla

Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

 

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; basılı/elektronik formlar, sözleşmeler/taahhütnameler, e-posta, raporlar, kartvizit, etkinlikler, Wi-fi , Güvenlik Kameraları, araç plakanız, yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’ nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, şirketin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KVK başvuru formu için tıklayınız...